Keystone logo
ประเทศไนจีเรีย

ศึกษา MBA ใน ประเทศไนจีเรีย 2024

เปลี่ยนสกุลเงิน

ค่าครองชีพขั้นพื้นฐานรายเดือน

 • เช่าแฟลตรวม

  417
 • ส่วนแบ่งค่าสาธารณูปโภค

  6
 • สมัครสมาชิกอินเทอร์เน็ต

  26
 • การขนส่งในท้องถิ่น

  17

ตัวอย่างต้นทุนการใช้ชีวิต

 • คอมโบอาหารจานด่วน

  3
 • ตั๋วหนัง

  5
 • เบียร์ท้องถิ่นไพน์

  0.58