Keystone logo

ศึกษา MBA ใน รวันดา 2023

เปลี่ยนสกุลเงิน

ค่าครองชีพขั้นพื้นฐานรายเดือน

 • เช่าแฟลตรวม

  351
 • ส่วนแบ่งค่าสาธารณูปโภค

  16
 • สมัครสมาชิกอินเทอร์เน็ต

  35
 • การขนส่งในท้องถิ่น

  13

ตัวอย่างต้นทุนการใช้ชีวิต

 • คอมโบอาหารจานด่วน

  8
 • ตั๋วหนัง

  5
 • เบียร์ท้องถิ่นไพน์

  0.95

เกี่ยวกับ รวันดา

เรียนใน รวันดา

โปรแกรม