Keystone logo
หมู่เกาะมาเรียนาเหนือ

ศึกษา MBA ใน หมู่เกาะมาเรียนาเหนือ 2023

เปลี่ยนสกุลเงิน

ค่าครองชีพขั้นพื้นฐานรายเดือน

 • เช่าแฟลตรวม

  425
 • ส่วนแบ่งค่าสาธารณูปโภค

  63
 • สมัครสมาชิกอินเทอร์เน็ต

  105
 • การขนส่งในท้องถิ่น

  0

ตัวอย่างต้นทุนการใช้ชีวิต

 • คอมโบอาหารจานด่วน

  10
 • ตั๋วหนัง

  8
 • เบียร์ท้องถิ่นไพน์

  4