Keystone logo
อัฟกานิสถาน

มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดสำหรับ MBA โปรแกรม ใน อัฟกานิสถาน 2024

จำนวนสถาบัน: 1
    • Sokhumi, อัฟกานิสถาน

    กิจกรรมของมหาวิทยาลัยตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักการการศึกษาที่เป็นสากลและมีการพัฒนาการรักษาธรรมชาติพื้นฐานของการศึกษาด้วยการนำเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมใหม่ มีจุดมุ่งหมายเพื่อรวม ASU เข้ากับ World Educational Space เพื่อให้มั่นใจว่ามีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในโครงการระหว่างประเทศเพื่อสร้างการติดต่อโดยตรงและการมีปฏิสัมพันธ์กับการวิจัยและสถาบันการศึกษาของต่างประเทศ