Keystone logo
อุซเบกิ

ศึกษา MBA ใน อุซเบกิ 2023

เปลี่ยนสกุลเงิน

ค่าครองชีพขั้นพื้นฐานรายเดือน

 • เช่าแฟลตรวม

  220
 • ส่วนแบ่งค่าสาธารณูปโภค

  12
 • สมัครสมาชิกอินเทอร์เน็ต

  19
 • การขนส่งในท้องถิ่น

  14

ตัวอย่างต้นทุนการใช้ชีวิต

 • คอมโบอาหารจานด่วน

  3
 • ตั๋วหนัง

  4
 • เบียร์ท้องถิ่นไพน์

  1

เกี่ยวกับ อุซเบกิ

เรียนใน อุซเบกิ