Keystone logo
เกาหลีใต้

ศึกษา MBA ใน เกาหลีใต้ 2024

เรียนใน เกาหลีใต้

อะไรประเภทธุรกิจโปรแกรมการศึกษาที่มีอยู่ในประเทศเกาหลีใต้? นักเรียนรวมทั้งนักศึกษาต่างชาติสามารถลงทะเบียนเรียนในความหลากหลายของโปรแกรมในเกาหลีใต้ ประเทศที่มีความหลากหลายของโรงเรียนระดับมหาวิทยาลัยที่นักเรียนต่างชาติสามารถนำไปใช้ T มีช่วงของโปรแกรมที่มีให้กับนักเรียนในพื้นที่เหล่านี้ นี้รวมทั้งหลักสูตร MBA แบบดั้งเดิมและบริหารหลักสูตร MBA นักเรียนบางคนลงทะเบียนเรียนในการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นอย่างดีที่จะได้รับการศึกษาระดับปริญญา 's ส่วนใหญ่ปริญญา 's ระดับโปรแกรมใช้เวลา 3-5 ปีให้เสร็จสมบูรณ์ในขณะที่หลักสูตร MBA เป็นไปตามภายในหนึ่งหรือสองปี ซึ่งแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการเรียนการสอนของนักเรียนและประเภทของนักเรียนชั้นเรียนใช้เวลา โปรแกรมในธุรกิจระหว่างประเทศ, การเงิน, การจัดการและการบริหารงานที่เป็นที่นิยมในหมู่นักศึกษาต่างชาติ. เท่าไหร่มันค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนในโปรแกรมการศึกษาธุรกิจในประเทศเกาหลี?โรงเรียนเกาหลีใต้พร้อมที่จะให้นักเรียนต่างชาติ แต่ในราคาที่สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญกว่าโรงเรียนสำหรับนักเรียนในประเทศ ค่าใช้จ่ายที่มีแนวโน้มที่จะมีนัยสำคัญราคาไม่แพงมากที่สุดในยุโรปสหรัฐอเมริกาและประเทศตะวันตกอื่น ๆ นักเรียนจะได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเมื่อใช้ตั้งแต่นี้แตกต่างจากโรงเรียนเพื่อถัดไปและระหว่างโปรแกรม ส่วนใหญ่มักจะให้นักเรียนจะต้องนำมาใช้และได้รับอนุญาติให้เข้าไปในโรงเรียนก่อนที่จะทำให้การเตรียมการเดินทาง มหาวิทยาลัยทำงานผ่านบริการตรวจคนเข้าเมืองเพื่อความสะดวกในขั้นตอนนี้. อะไรคือตัวเลือกหลังจากจบการศึกษาจากธุรกิจที่โปรแกรมการศึกษาในประเทศเกาหลีใต้? นักเรียนที่ประสบความสำเร็จได้รับปริญญาโทของพวกเขามักจะมีคุณค่าในหลายประเทศ 's ธุรกิจ แม้ว่าหลายประเทศมากขึ้นนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่สูงขึ้นในวันนี้กว่าในปีที่ผ่านมายังคงมีช่องว่างสำหรับมืออาชีพที่ดีมีคุณภาพมักจะมีโอกาสสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาในหลาย บริษัท ขนาดใหญ่ที่ครองโซล เศรษฐกิจ 'และภาคธุรกิจรวมทั้งในเทคโนโลยี, การเงิน, และตำแหน่งทางธุรกิจระดับโลกซึ่งมีแนวโน้มที่จะมากที่สุดในความต้องการ

เปลี่ยนสกุลเงิน

ค่าครองชีพขั้นพื้นฐานรายเดือน

 • เช่าแฟลตรวม

  476
 • ส่วนแบ่งค่าสาธารณูปโภค

  52
 • สมัครสมาชิกอินเทอร์เน็ต

  20
 • การขนส่งในท้องถิ่น

  42

ตัวอย่างต้นทุนการใช้ชีวิต

 • คอมโบอาหารจานด่วน

  6
 • ตั๋วหนัง

  10
 • เบียร์ท้องถิ่นไพน์

  3

เกี่ยวกับ เกาหลีใต้

เกาหลีใต้มีประโยชน์มากมายให้นักเรียนต่างชาติ ประเทศที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงบนคาบสมุทรเกาหลีเป็นบ้านประมาณ 50 ล้านคน ประมาณครึ่งหนึ่งของผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟใต้ดินกรุงโซลทำให้ภูมิภาครถไฟใต้ดินที่ใหญ่ที่สุดอันดับสองของโลก ประเทศที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานที่วันที่กลับไปสู่​​ช่วงเวลายุค อย่างไรก็ตามประเทศได้กลายเป็นที่ทันสมัย​​มากในทศวรรษที่ผ่านมาการขับเคลื่อนด้วยความหลากหลายของ บริษัท เทคโนโลยี สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาธุรกิจเกาหลีใต้สามารถเป็นสถานที่ที่เหมาะที่จะทำในระดับสากลสำหรับทุกเหตุผลเหล่านี้

ข้อกำหนดของวีซ่า

 1. D-2: วีซ่าสำหรับหลักสูตรการศึกษาปกติ วีซ่านี้ใช้สำหรับนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอกในวิทยาลัยระดับต้น มหาวิทยาลัย หรือบัณฑิตวิทยาลัย
 2. D-4: วีซ่าสำหรับการฝึกอบรมทั่วไป วีซ่านี้สำหรับบุคคลใดก็ตามที่เข้าเรียนในโรงเรียนสอนภาษาของมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสม หรือสถาบันอื่นใดนอกเหนือจากสถาบันวิจัยทางวิชาการ

คุณต้องการวีซ่าประเภทใด?

ชื่อวีซ่า

D-2; D-4

ราคาและสกุลเงิน

EUR 50

การขอวีซ่าทั้งสองแบบคิดค่าธรรมเนียมประมาณ 30-50 ยูโร วีซ่าเข้าออกหลายครั้งมีราคาแพงกว่าวีซ่าเข้าครั้งเดียว ค่าธรรมเนียมวีซ่าจะแตกต่างกันไปตามประเทศที่คุณพำนักและอาจเปลี่ยนแปลงได้ พลเมืองของบางประเทศ (เช่น เยอรมนี) อาจไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมการยื่นคำร้องขอวีซ่า

ใครสามารถยื่นขอวีซ่าได้บ้าง?

นักเรียนต่างชาติทุกคนจะต้องสมัครวีซ่านักเรียนเพื่อศึกษาในเกาหลีใต้

คุณสามารถทำแอปพลิเคชันได้ที่ไหน?

สถานทูตหรือสถานกงสุลของสาธารณรัฐเกาหลี

นักเรียนต่างชาติทุกคนที่อาศัยอยู่นอกเกาหลีจะต้องยื่นขอวีซ่านักเรียนที่สถานทูตหรือสถานกงสุลของสาธารณรัฐเกาหลี คุณต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเองที่สถานทูตเกาหลีในประเทศของคุณ

เว็บไซต์:

วิธีการสมัคร?

หากต้องการศึกษาต่อต่างประเทศในเกาหลี คุณจะต้องได้รับวีซ่าก่อนเข้าประเทศ กระบวนการนี้ไม่ยาก แต่สิ่งสำคัญคือต้องมีเอกสารที่จำเป็นทั้งหมด มหาวิทยาลัยของคุณอาจช่วยเหลือคุณในกระบวนการขอวีซ่า ดังนั้นให้สอบถามสำนักงานระหว่างประเทศของคุณว่าขั้นตอนต่อไปในการขอวีซ่าหลังจากที่คุณรับเข้าเรียนแล้วเป็นอย่างไร โดยปกติคุณจะต้องให้ข้อมูลต่อไปนี้:

 • แบบฟอร์มใบสมัคร
 • หนังสือเดินทาง
 • สำเนาหนังสือเดินทาง
 • รูปถ่ายสี (3.5 x 4.5 ซม.)
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนธุรกิจของมหาวิทยาลัยเกาหลี
 • จดหมายตอบรับจากมหาวิทยาลัยเกาหลี
 • หลักฐานทางการเงินที่ครอบคลุมค่าครองชีพสำหรับภาคการศึกษาของคุณในเกาหลี
 • จดหมายรับรองจากมหาวิทยาลัยในประเทศของคุณ
 • เอกสารที่ยืนยันว่าคุณเรียนจบหนึ่งภาคการศึกษาขึ้นไปที่มหาวิทยาลัยในประเทศของคุณ (เช่น ใบรับรองผลการเรียน)
 • นักเรียนจีนอาจต้องให้ภาพรวมของประวัติครอบครัว

คุณจะยื่นขอบัตรต่างด้าวที่พำนักในเกาหลีได้เช่นกัน บัตรนี้จะช่วยให้คุณสามารถเดินทางไปต่างประเทศในช่วงปิดเทอมที่เกาหลีได้ มหาวิทยาลัยโฮสต์จะช่วยคุณรับบัตรหลังจากที่คุณมาถึงแล้ว

โปรดทราบว่าตามคำแนะนำอย่างเป็นทางการของ Hankuk University of Foreign Studies คุณต้องออกจากเกาหลีภายใน 1 สัปดาห์นับจากวันที่สิ้นสุดภาคการศึกษา มิฉะนั้น คุณจะถูกปรับอย่างหนักโดยกองตรวจคนเข้าเมืองเกาหลี

ควรสมัครเมื่อไหร่?

สมัครวีซ่านักเรียนทันทีหลังจากได้รับจดหมายตอบรับอย่างเป็นทางการจากประเทศเกาหลี

วีซ่านักเรียนไปเกาหลีมีอายุไม่เกินสองปี

ระยะเวลาดำเนินการ

โอกาสในการทำงาน

นักเรียนผู้ถือวีซ่า D-2 และ D-4 สามารถทำงานนอกเวลาได้ตราบเท่าที่สถาบันการศึกษาอนุญาต อย่างไรก็ตาม ในกรณีส่วนใหญ่ คุณต้องอยู่ในเกาหลีเป็นเวลา 6 เดือนก่อนที่จะได้รับอนุญาตให้ทำงาน หลังจาก 6 เดือนคุณต้องขอจดหมายจากมหาวิทยาลัยของคุณเพื่ออนุญาตให้คุณทำงานนอกเวลา เพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย นักเรียนจะต้องได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจึงจะถือว่าเป็นผู้ทำงานพาร์ทไทม์ได้ตามกฎหมาย

ชั่วโมงต่อสัปดาห์

0

ทำไมคุณถึงต้องการวีซ่าประเภทนี้?

คำร้องขอวีซ่าของคุณอาจถูกปฏิเสธหากคุณไม่สามารถแสดงหลักฐานของเงินทุนที่จำเป็น หรือหากคุณให้เอกสารไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์