Keystone logo

ศึกษา MBA ใน เกาะกรีนแลนด์ 2023

เปลี่ยนสกุลเงิน

ค่าครองชีพขั้นพื้นฐานรายเดือน

 • เช่าแฟลตรวม

  694
 • ส่วนแบ่งค่าสาธารณูปโภค

  123
 • สมัครสมาชิกอินเทอร์เน็ต

  188
 • การขนส่งในท้องถิ่น

  78

ตัวอย่างต้นทุนการใช้ชีวิต

 • คอมโบอาหารจานด่วน

  14
 • ตั๋วหนัง

  16
 • เบียร์ท้องถิ่นไพน์

  7