Keystone logo
เปรู

ศึกษา MBA ใน เปรู 2024

เปลี่ยนสกุลเงิน

ค่าครองชีพขั้นพื้นฐานรายเดือน

 • เช่าแฟลตรวม

  229
 • ส่วนแบ่งค่าสาธารณูปโภค

  19
 • สมัครสมาชิกอินเทอร์เน็ต

  27
 • การขนส่งในท้องถิ่น

  15

ตัวอย่างต้นทุนการใช้ชีวิต

 • คอมโบอาหารจานด่วน

  5
 • ตั๋วหนัง

  6
 • เบียร์ท้องถิ่นไพน์

  2