Keystone logo
เยเมน

ศึกษา MBA ใน เยเมน 2023

เปลี่ยนสกุลเงิน

ค่าครองชีพขั้นพื้นฐานรายเดือน

 • เช่าแฟลตรวม

  162
 • ส่วนแบ่งค่าสาธารณูปโภค

  25
 • สมัครสมาชิกอินเทอร์เน็ต

  49
 • การขนส่งในท้องถิ่น

  50

ตัวอย่างต้นทุนการใช้ชีวิต

 • คอมโบอาหารจานด่วน

  9
 • ตั๋วหนัง

  5
 • เบียร์ท้องถิ่นไพน์

  2

เกี่ยวกับ เยเมน

เรียนใน เยเมน