Keystone logo
โคลอมเบีย

มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดสำหรับ MBA โปรแกรม ใน โคลอมเบีย 2024

จำนวนสถาบัน: 1
    • Bogotá, โคลอมเบีย

    ก่อตั้งโดย Society of Jesus ในปี ค.ศ. 1623 เป็นมหาวิทยาลัยคาทอลิกซึ่งได้รับการยอมรับจากรัฐบาลโคลอมเบียซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อรับใช้ชุมชนมนุษย์โดยเฉพาะโคลอมเบียที่ต้องการสร้างสังคมที่มีอารยะมีการศึกษาและคึกคักมากขึ้นโดยได้รับแรงบันดาลใจจากค่านิยมของพระกิตติคุณ