Keystone logo
โมซัมบิก

มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดสำหรับ MBA โปรแกรม ใน โมซัมบิก 2023

จำนวนสถาบัน: 1
    • Arusha, ประเทศแทนซาเนีย
    • Nairobi, ประเทศเคนย่า
    • + 8 มากกว่า

    สถาบันบริหารจัดการภาคตะวันออกและภาคใต้ของแอฟริกา (ESAMI) เป็นศูนย์พัฒนาผู้บริหารระดับภูมิภาค สำนักงานใหญ่ของ ESAMI ตั้งอยู่ที่อารูชาประเทศแทนซาเนีย