Keystone logo
ไซปรัส

ศึกษา MBA ใน ไซปรัส 2024

เรียนใน ไซปรัส

รายได้ปริญญาในประเทศไซปรัสตามไซปรัส 'เว็บไซต์อุดมศึกษา, ประเทศ ' s ระบบการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้รับอิทธิพลอย่างมากจากเขตพื้นที่การศึกษาที่สูงขึ้นในยุโรปตามที่กำหนดโดยกระบวนการไส้กรอก ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยภาครัฐและเอกชน, ไซปรัส 'โปรแกรมการศึกษาที่สูงขึ้นมีการควบคุมโดยกรมที่สูงขึ้นและการศึกษาระดับอุดมศึกษาซึ่งนอกจากนี้ยังกำหนดรายละเอียดหลักสูตรและค่าใช้จ่ายในการเรียนการสอนสำหรับสถาบันของรัฐ นักเรียนอาจได้รับปริญญา 's, โท ' s และปริญญาเอกองศาความเชี่ยวชาญในธุรกิจด้านต่างๆของธุรกิจและอุตสาหกรรมการเงิน ตัวอย่างขององศานำเสนอรวมถึงได้รับความนิยมโท 's บริหารธุรกิจการบริหารทรัพยากรมนุษย์, การจัดการการท่องเที่ยว, การบริหารการเงิน / การลงทุนและกลยุทธ์การตลาด. ค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายในการเรียนการสอนประจำปีที่มหาวิทยาลัยของรัฐอาจแตกต่างจากโรงเรียนหนึ่งไปยังอีกทุนการศึกษาที่มีอยู่ในสถาบันของรัฐส่วนใหญ่รวมทั้งเงินอุดหนุนปริญญาเอกสำหรับนักศึกษาเลือกที่จะทำงานเป็นผู้ช่วยสอนหัวหน้าห้องปฏิบัติการและอาจารย์ผู้สอน ค่าธรรมเนียมมหาวิทยาลัยเอกชนที่อาจจะสูงกว่าค่าเล่าเรียนมหาวิทยาลัยของรัฐเพื่อให้นักเรียนพิจารณาโรงเรียนเอกชนควรตรวจสอบกับโรงเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการที่พวกเขาสนใจสำหรับค่าใช้จ่ายหลักสูตรปริญญาประจำปี. ทำไมได้รับปริญญาในประเทศไซปรัส? นักเรียนระดับธุรกิจมีการรับประกันคุณภาพการศึกษา ในประเทศไซปรัสนอกเหนือไปจากศักดิ์ศรีของรายได้ปริญญาทางธุรกิจยอมรับในระดับสากล ไซปรัสยังมีค่าใช้จ่ายที่อยู่อาศัยราคาไม่แพงและค่าใช้จ่ายในการเรียนการสอนลดลงโดยความพร้อมของทุนการศึกษารวมทั้งฟรีประกันภัยทางการแพทย์สำหรับทุกคนที่เรียนหรือทำงานในประเทศไซปรัส

เปลี่ยนสกุลเงิน

ค่าครองชีพขั้นพื้นฐานรายเดือน

 • เช่าแฟลตรวม

  567
 • ส่วนแบ่งค่าสาธารณูปโภค

  60
 • สมัครสมาชิกอินเทอร์เน็ต

  34
 • การขนส่งในท้องถิ่น

  40

ตัวอย่างต้นทุนการใช้ชีวิต

 • คอมโบอาหารจานด่วน

  7
 • ตั๋วหนัง

  10
 • เบียร์ท้องถิ่นไพน์

  3

เกี่ยวกับ ไซปรัส

ไซปรัสเป็นประเทศเกาะที่ล้อมรอบด้วยทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออกและตั้งอยู่ทางตอนเหนือของอียิปต์ทางตอนใต้ของตุรกี, ทางตะวันออกของกรีซและทางตะวันตกของตุรกี นักเรียนธุรกิจการศึกษาในประเทศไซปรัสจะพบว่าภาคเหนือของไซปรัสจะเรียกว่าอย่างเป็นทางการสาธารณรัฐตุรกีไซปรัสเหนือ เพราะส่วนนี้ได้จัดตั้งไซปรัสตุรกีและกรีกเป็นภาษาราชการของตนกับไซปรัส Maronite ภาษาอาหรับและอาร์เมเนียเป็นภาษาชนกลุ่มน้อย สนับสนุนโดยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เจริญรุ่งเรือง, ไซปรัสมีสูงรายได้ต่อหัวของประชากรและการพัฒนาเศรษฐกิจมากขึ้นว่าการจัดอันดับ 20 ในดัชนีการพัฒนามนุษย์ ไซปรัสเข้าร่วมสหภาพยุโรปในปี 2004 และยูโรโซนในปี 2008 ส่งผลให้เงินยูโรเป็นสกุลเงินในประเทศไซปรัส แต่ไม่ได้อยู่ในภาคเหนือของไซปรัสที่ตุรกียังคงใช้เนื่องจากการเติบโตของขนาดใหญ่ในประเทศไซปรัส 'ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมานักเรียนได้รับปริญญาทางธุรกิจที่มุ่งเน้นเฉพาะรอบการลงทุน, การพัฒนา, การขายและการซื้ออสังหาริมทรัพย์ในไซปรัสโดยทั่วไปจะพบตลาดงานท​​ี่เปิดกว้างและมีความยืดหยุ่นในประเทศไซปรัส

ข้อกำหนดของวีซ่า

คุณต้องการวีซ่าประเภทใด?

ชื่อวีซ่า

วีซ่านักเรียน

ราคาและสกุลเงิน

EUR 40

ค่าธรรมเนียมวีซ่านักเรียนจะแตกต่างกันไปและอาจอยู่ที่ประมาณ 40 ยูโร ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลง

ใครสามารถยื่นขอวีซ่าได้บ้าง?

ผู้สมัครที่มีสัญชาติสหภาพยุโรปสามารถเข้าสู่ไซปรัสในฐานะผู้มาเยือนได้ เมื่อมาถึงสถาบันการศึกษา พวกเขาจะต้องส่งเอกสารจำนวนหนึ่งไปยังสำนักงานรับเข้าศึกษาของสถาบันการศึกษา - ดูในหัวข้อ "วิธีการสมัคร"

นักเรียนต่างชาติจากประเทศนอกสหภาพยุโรปต้องมีวีซ่านักเรียนก่อนเข้าประเทศไซปรัส วีซ่านักเรียนจะออกให้กับนักเรียนต่างชาติที่ทำงานเต็มเวลาเท่านั้น นักศึกษาเต็มเวลาคือผู้ที่ใช้หน่วยกิตขั้นต่ำ 12 หน่วยกิตในภาคการศึกษา

คุณสามารถทำแอปพลิเคชันได้ที่ไหน?

สถานทูต/สำนักงานข้าหลวงใหญ่/สถานกงสุลของสาธารณรัฐไซปรัส

คุณควรสมัครด้วยตนเองที่สถานทูต / สำนักงานข้าหลวงใหญ่ / สถานกงสุลของสาธารณรัฐไซปรัสในประเทศที่คุณพำนัก

เว็บไซต์:

วิธีการสมัคร?

นักเรียนนอกสหภาพยุโรป:

คุณจะต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้เมื่อสมัครวีซ่านักเรียน:

 • แบบฟอร์มใบสมัครที่กรอกครบถ้วน
 • ค่าธรรมเนียมการสมัคร 15-30 ปอนด์ไซปรัส (ขอคืนไม่ได้)
 • รูปถ่ายขนาดหนังสือเดินทางสี่ (4) รูป
 • รับรองสำเนา (รับรองจริง) ของวุฒิการศึกษาของนักเรียน
 • หลักฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (ถ้าเป็นไปได้)
 • สำเนาหนังสือเดินทางของพวกเขา หนังสือเดินทางควรมีอายุอย่างน้อยหนึ่ง (1) ปีนับจากวันที่นักเรียนมาถึง

ฝ่ายรับสมัครจะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับวันสัมภาษณ์และเอกสารที่จำเป็นให้ผู้สมัครทราบทันเวลาสัมภาษณ์

ในระหว่างการสัมภาษณ์วีซ่าที่สถานทูต/ สำนักงานข้าหลวงใหญ่/ สถานกงสุลของสาธารณรัฐไซปรัส ผู้สมัครจะต้องแสดง:

 • คุณวุฒิการศึกษาต้นฉบับและสำเนารับรองเป็นภาษาอังกฤษหรือฉบับแปลภาษาอังกฤษ \
 • หนังสือเดินทางมีอายุอย่างน้อยหนึ่ง (1) ปีนับจากวันที่เดินทางมาถึงไซปรัส
 • ใบรับรองความประพฤติที่ดีล่าสุดที่ออกโดยตำรวจของประเทศต้นทางหรือถิ่นที่อยู่
 • การรับประกันทางการเงินล่าสุดที่ออกโดยผู้สนับสนุนนักเรียน

นักศึกษาจะต้องรายงานตัวต่อสถาบันการศึกษาในวันทำการแรกหลังจากเดินทางมาถึง เพื่อลงทะเบียนและดำเนินการตามพิธีการที่จำเป็นสำหรับการออกใบอนุญาตผู้พำนักชั่วคราว
นักศึกษาต่างชาติควรลงทะเบียนกับ District Police Alien Branch ภายในเจ็ดวันนับจากวันที่เดินทางมาถึงไซปรัส

นักเรียนในสหภาพยุโรป: เมื่อมาถึงสถาบันการศึกษา พวกเขาจะต้องส่งไปยังสำนักงานรับเข้าศึกษาของสถาบันการศึกษาดังต่อไปนี้:

 • แบบฟอร์มใบสมัครที่กรอกครบถ้วน
 • ค่าธรรมเนียมการสมัคร 15-30 ปอนด์ไซปรัส (ขอคืนไม่ได้)
 • รูปถ่ายขนาดหนังสือเดินทางสี่ (4) รูป
 • รับรองสำเนา (รับรองจริง) ของวุฒิการศึกษาของนักเรียน
 • หลักฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (ถ้าเป็นไปได้)
 • สำเนาหนังสือเดินทางของพวกเขา หนังสือเดินทางควรมีอายุอย่างน้อยหนึ่ง (1) ปีนับจากวันที่นักเรียนมาถึง
 • ใบรับรองความประพฤติที่ดีล่าสุดที่ออกโดยตำรวจของประเทศต้นทางหรือถิ่นที่อยู่

นอกเหนือจากข้างต้น ผู้สมัครจะต้องชำระเงินค่าลงทะเบียน ค่าเล่าเรียนภาคการศึกษา และลงทะเบียนวิชา ต่อไป พวกเขาต้องยื่นขอใบอนุญาตพำนักชั่วคราวกับกรมการย้ายถิ่นฐาน

ควรสมัครเมื่อไหร่?

คุณควรสมัครวีซ่านักเรียนอย่างน้อย 2-3 เดือนก่อนเดินทางมาถึงไซปรัส

ระยะเวลาของวีซ่านักเรียนขึ้นอยู่กับระยะเวลาของหลักสูตรการศึกษาของคุณ

ระยะเวลาดำเนินการ

3 Months

โอกาสในการทำงาน

โดยปกติแล้ว นักเรียนต่างชาติจากประเทศนอกสหภาพยุโรปจะไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงานตลอดการศึกษาในไซปรัส รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐไซปรัสสามารถสร้างข้อยกเว้นสำหรับหลักสูตรต่างๆ โดยอาจมีการออกใบอนุญาตทำงานเพื่อให้มีการฝึกอบรมภาคปฏิบัติตลอดช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน

ชั่วโมงต่อสัปดาห์

0

ทำไมคุณถึงต้องการวีซ่าประเภทนี้?

คำร้องขอวีซ่าของคุณอาจถูกปฏิเสธหากคุณไม่สามารถแสดงหลักฐานของเงินทุนที่จำเป็น หรือหากคุณให้เอกสารไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์

โปรดทราบ: วีซ่านักเรียนออกให้สำหรับสถาบันการศึกษาเฉพาะ ในกรณีที่นักเรียนต่างชาติตัดสินใจเปลี่ยนสถาบันการศึกษา จะต้องได้รับใบอนุญาตผู้พำนักใหม่