Keystone logo
ไซปรัส

มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดสำหรับ MBA โปรแกรม ใน ไซปรัส 2024

จำนวนสถาบัน: 1
    • Nicosia, ไซปรัส

    American College เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเอกชนที่มุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการด้านการศึกษาและวิชาชีพของนักเรียน วิทยาลัยมีเป้าหมายที่จะช่วยนักเรียนในการพัฒนาฐานความรู้ที่แข็งแกร่ง นอกจากนี้ยังมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาบรรลุศักยภาพและเตรียมความพร้อมสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาในอาชีพและ / หรือความก้าวหน้าทางวิชาการ