Keystone logo

ศึกษา MBA ใน ไอล์ออฟแมน 2024

เปลี่ยนสกุลเงิน

ค่าครองชีพขั้นพื้นฐานรายเดือน

 • เช่าแฟลตรวม

  539
 • ส่วนแบ่งค่าสาธารณูปโภค

  50
 • สมัครสมาชิกอินเทอร์เน็ต

  54
 • การขนส่งในท้องถิ่น

  45

ตัวอย่างต้นทุนการใช้ชีวิต

 • คอมโบอาหารจานด่วน

  8
 • ตั๋วหนัง

  9
 • เบียร์ท้องถิ่นไพน์

  5