Keystone logo

4 EMBA 1 ปี โปรแกรม 2023

ภาพรวม

EMBA 1 ปีสามารถให้ทักษะที่จำเป็นสำหรับมืออาชีพที่จัดตั้งขึ้นเพื่อก้าวไปข้างหน้าในอาชีพทางธุรกิจของพวกเขา โปรแกรมมักมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจเฉพาะเช่นธุรกิจระหว่างประเทศหรือการจัดการ

อ่านเพิ่มเติม

ตัวกรอง

  • EMBA 1 ปี
สาขาการศึกษา
    การกีฬา การก่อสร้าง
  • การจัดการศึกษา
  • การดูแลสุขภาพ การท่องเที่ยวและการบริการต้อนรับ การบริหารศึกษา การบิน การพัฒนาตนเอง การศึกษากฎหมาย การศึกษาด้านตลาด
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน