Keystone logo
ติดต่อโรงเรียนโดยตรง - เปรียบเทียบ 6 ปริญญาโทบริหารธุรกิจสำหรับผู้บริหาร โปรแกรม ใน การศึกษาด้านการดูแลสุขภาพ 2023

6 ปริญญาโทบริหารธุรกิจสำหรับผู้บริหาร โปรแกรม ใน การศึกษาด้านการดูแลสุขภาพ 2023

ภาพรวม

เมื่อคุณสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านธุรกิจและมีประสบการณ์ที่สำคัญแล้วขั้นตอนต่อไปคือ Executive MBA (EMBA) หลักสูตรจะรวมพื้นฐานเช่น การเงิน, การบัญชีและการตลาด เข้ากับการศึกษาภาวะความเป็นผู้นำเพื่อให้คุณได้รับโอกาสในตำแหน่งผู้บริหารและผู้บริหารระดับสูง

อ่านเพิ่มเติม

ตัวกรอง

  • ปริญญาโทบริหารธุรกิจสำหรับผู้บริหาร
  • การดูแลสุขภาพ
  • การศึกษาด้านการดูแลสุขภาพ
สาขาการศึกษา
  • การดูแลสุขภาพ (6)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน