Keystone logo
Arab Open University - Bahrain

Arab Open University - Bahrain

Arab Open University - Bahrain

บทนำ

Arab Open University ในบาห์เรน - มหาวิทยาลัยเปิดอาหรับรุ่นบุกเบิกที่อุทิศตนเพื่อสร้างสังคมวิทยาศาสตร์และความรู้

ที่ AOU ค่านิยมเป็นแนวทางซึ่งกำหนดความประพฤติของมหาวิทยาลัยในทุกระดับการบริหารและกำหนดพื้นฐานของการจัดการกับนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ทั้งหมด หากค่านิยมเหล่านี้เป็นหลักสากลพวกเขาจะได้รับความสำคัญเป็นพิเศษจากเราเนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเราในภูมิภาค นอกจากนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของการทดลองทางวิทยาศาสตร์ของเราตามปรัชญาวิสัยทัศน์และพันธกิจของ AOU

สถานที่

  • A'ali

    A'ali, บาห์เรน

    คำถาม