Keystone logo
Fayetteville State University Broadwell College of Business and Economics (CBE) MBA ในระบบธุรกิจอัจฉริยะและการวิเคราะห์ข้อมูล (BIDA)

ปริญญาโทบริหารธุรกิจ in

MBA ในระบบธุรกิจอัจฉริยะและการวิเคราะห์ข้อมูล (BIDA)

Fayetteville State University Broadwell College of Business and Economics (CBE)

Fayetteville State University Broadwell College of Business and Economics (CBE)

ข้อมูลสำคัญ


ที่ตั้งวิทยาเขต

Fayetteville, สหรัฐอเมริกา

ภาษา

ภาษาอังกฤษ

รูปแบบการเรียน

ขอข้อมูล

ระยะเวลา

ขอข้อมูล

ก้าว

ขอข้อมูล

ค่าเทอม

ขอข้อมูล

หมดเขตรับสมัคร

ขอข้อมูล

วันที่เริ่มต้นเร็วที่สุด

Sep 2023

ทุนการศึกษา

สำรวจโอกาสในการมอบทุนการศึกษาเพื่อช่วยสนับสนุนการศึกษาของคุณ

บทนำ

เกี่ยวกับโรงเรียน

คำถาม

หลักสูตรที่คล้ายกัน