Keystone logo
Frankfurt School of Finance & Management MBA ในการจัดการสุขภาพระหว่างประเทศ (IHM)

ปริญญาโทบริหารธุรกิจ in

MBA ในการจัดการสุขภาพระหว่างประเทศ (IHM) Frankfurt School of Finance & Management

Frankfurt School of Finance & Management

บทนำ

การรับสมัคร

หลักสูตร

ได้รับการรับรอง

นักเรียนในอุดมคติ

โอกาสในการทำงาน

ค่าเล่าเรียนหลักสูตร

เกี่ยวกับโรงเรียน

คำถาม