Keystone logo
Hellenic American University บริหารธุรกิจ (MBA)
Hellenic American University

บริหารธุรกิจ (MBA)

Nashua, สหรัฐอเมริกา

Request duration

ภาษาอังกฤษ

Request pace

Request application deadline

Sep 2023

Request tuition fees

Request study format

ทุนการศึกษา

สำรวจโอกาสในการมอบทุนการศึกษาเพื่อช่วยสนับสนุนการศึกษาของคุณ

บทนำ

หลักสูตร MBA ของ Hellenic American University ปลูกฝังความคิดของผู้ประกอบการและความสามารถในการจัดการการเปลี่ยนแปลงและส่งเสริมนวัตกรรม ในแต่ละหลักสูตรเป็นโครงการภาคปฏิบัติที่พัฒนาทักษะทางธุรกิจที่จำเป็นในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจระหว่างประเทศที่มีความผันผวนสูงในปัจจุบันไม่ว่าจะบริหารหน่วยธุรกิจหรือดำเนินธุรกิจของคุณเอง

เกี่ยวกับโรงเรียน

คำถาม

หลักสูตรที่คล้ายกัน