Keystone logo
Pontificia Universidad Javeriana Bogotá

Pontificia Universidad Javeriana Bogotá

Pontificia Universidad Javeriana Bogotá

บทนำ

ก่อตั้งโดย Society of Jesus ในปี ค.ศ. 1623 เป็นมหาวิทยาลัยคาทอลิกซึ่งได้รับการยอมรับจากรัฐบาลโคลอมเบียซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อรับใช้ชุมชนมนุษย์โดยเฉพาะโคลอมเบียที่ต้องการสร้างสังคมที่มีอารยะมีการศึกษาและคึกคักมากขึ้นโดยได้รับแรงบันดาลใจจากค่านิยมของพระกิตติคุณ

มันส่งเสริมการฝึกอบรมที่ครอบคลุมของผู้คนค่านิยมของมนุษย์การพัฒนาและการส่งผ่านของวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมและมีส่วนร่วมในการพัฒนาคำแนะนำการวิจารณ์ที่สร้างสรรค์และการเปลี่ยนแปลงของสังคม

สถานที่

  • Bogotá

    Carrera 7, No. 40 - 62, Bogotá, 110231, Bogotá

    โปรแกรม

    คำถาม