Keystone logo
Rutgers Business School Asia Pacific บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ปริญญาโทบริหารธุรกิจสำหรับผู้บริหาร in

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

Rutgers Business School Asia Pacific

Rutgers Business School Asia Pacific

ข้อมูลสำคัญ


ที่ตั้งวิทยาเขต

Singapore, สิงคโปร์

ภาษา

ภาษาอังกฤษ

รูปแบบการเรียน

ในมหาวิทยาลัย

ระยะเวลา

14 - 15 เดือน

ก้าว

ไม่เต็มเวลา

ค่าเทอม

SGD 78,000 *

หมดเขตรับสมัคร

ขอข้อมูล

วันที่เริ่มต้นเร็วที่สุด

ขอข้อมูล

* ทุนสนับสนุนการศึกษาสูงถึง 17,000 ดอลลาร์สิงคโปร์มีให้สำหรับการรับเข้าเรียนปี 2022

บทนำ

การรับสมัคร

หลักสูตร

ทุนการศึกษาและเงินทุน

ค่าเล่าเรียนหลักสูตร

นักเรียนในอุดมคติ

เกี่ยวกับโรงเรียน

คำถาม