Keystone logo
Wright Graduate University บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ปริญญาโทบริหารธุรกิจ in

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

Wright Graduate University

Wright Graduate University

ข้อมูลสำคัญ


ที่ตั้งวิทยาเขต

Elkhorn, สหรัฐอเมริกา

ภาษา

ภาษาอังกฤษ

รูปแบบการเรียน

ในมหาวิทยาลัย

ระยะเวลา

21 เดือน

ก้าว

เต็มเวลา

ค่าเทอม

USD 51,884 *

หมดเขตรับสมัคร

ขอข้อมูล

วันที่เริ่มต้นเร็วที่สุด

ขอข้อมูล

* ค่าใช้จ่ายทั้งหมด

บทนำ

การรับสมัคร

คำรับรองของนักเรียน

เกี่ยวกับโรงเรียน

คำถาม