Keystone logo

ตัวกรอง

 • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ 1 ปี
สาขาการศึกษา
  การก่อสร้าง (0)
 • การจัดการศึกษา (23)
 • การดูแลสุขภาพ (0)
 • การท่องเที่ยวและการบริการต้อนรับ (1)
 • การบริหารศึกษา (1)
 • การบิน (0)การพัฒนาตนเอง (0)การศึกษากฎหมาย (0)
 • การศึกษาการกีฬาและการออกกำลังกาย (1)
 • การศึกษาด้านตลาด (4)
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

83 ปริญญาโทบริหารธุรกิจ 1 ปี โปรแกรม 2024

  ปริญญาโทบริหารธุรกิจ 1 ปี โปรแกรม อธิบาย

  นักเรียนที่เรียน MBA 1 ปีสามารถมีความรู้และทักษะที่จำเป็นเพื่อให้ได้ตำแหน่งผู้บริหารในโลกธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administration) โดยทั่วไปจะรวมการเรียนแบบตัวต่อตัวเพื่อพัฒนาตนเอง