Keystone logo
ติดต่อโรงเรียนโดยตรง - เปรียบเทียบ 5 การเรียนทางไกล ปริญญาโทบริหารธุรกิจ โปรแกรม ใน ความเป็นผู้นำด้านการดูแลสุขภาพ 2023

5 การเรียนทางไกล ปริญญาโทบริหารธุรกิจ โปรแกรม ใน ความเป็นผู้นำด้านการดูแลสุขภาพ 2023

overview

ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA) เป็นหลักสูตรระดับวิชาชีพสำหรับผู้ที่ศึกษาที่โรงเรียนธุรกิจด้านการบริหารธุรกิจ ศึกษาถึงรูปแบบต่างๆ ของการวิเคราะห์และกลยุทธ์ ครอบคลุมรวมถึงการดำเนินธุรกิจ, การตลาด, การเงินและการบัญชี

การเรียนรู้ทางออนไลน์หรือทางไกล หมายถึง การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในการศึกษา ด้วยการเรียนรู้ออนไลน์ เราสามารถเข้าถึงการศึกษาได้ตลอดเวลาและจากทุกที่ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

read_more

filters

  • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ
  • การดูแลสุขภาพ
  • การศึกษาด้านการดูแลสุขภาพ
  • ความเป็นผู้นำด้านการดูแลสุขภาพ
  • การเรียนทางไกล
fields_of_study
  • การดูแลสุขภาพ (5)
  • back_to_main_category
locations
find_more_locations
degree_type
duration
study_pace
teaching_languages
teaching_languages
study_format