Keystone logo

16 ปริญญาโทบริหารธุรกิจ โปรแกรม ใน แอฟริกาใต้ สำหรับ 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ
  • แอฟริกาใต้
สาขาการศึกษา
    การก่อสร้าง (0)
  • การจัดการศึกษา (1)
  • การดูแลสุขภาพ (2)
  • การท่องเที่ยวและการบริการต้อนรับ (0)
  • การบริหารศึกษา (1)
  • การบิน (0)การพัฒนาตนเอง (0)การศึกษากฎหมาย (0)การศึกษาการกีฬาและการออกกำลังกาย (0)การศึกษาด้านตลาด (0)
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

ปริญญาโทบริหารธุรกิจ โปรแกรม ใน แอฟริกาใต้

ถูกท้าทายส่วนตัวและอาชีพและกลายเป็นธุรกิจมืออาชีพที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับ MBA ในแอฟริกาใต้ เลือกจากโปรแกรมที่มีความสำคัญระหว่างประเทศในตลาดโลกหรือโฟกัสท้องถิ่นในบริบทของแอฟริกาใต้ ทั้งสองวิธีมี MBA ในแอฟริกาใต้, คุณจะได้เรียนรู้ทักษะที่จำเป็นในการพัฒนาและบริหารจัดการโอกาสทางธุรกิจ

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร MBA แอฟริกาใต้, คุณจะได้เรียนรู้แง่มุมที่สำคัญเช่นของธุรกิจการสื่อสารในบริบททางธุรกิจที่เป็นผู้นำวิธีการที่จะประสบความสำเร็จในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจทั่วโลกและการจัดการเชิงกลยุทธ์ ไม่ว่าคุณปรารถนาที่จะเริ่มต้นธุรกิจขนาดเล็กหรือทำงานใน บริษัท ข้ามชาติ, คุณจะพบว่า MBA ในแอฟริกาใต้จะทำให้คุณมีโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายการศึกษาและอาชีพของคุณ

มหาวิทยาลัยในแอฟริกาใต้ได้รับการผลิตบัณฑิตระดับโลกจากยอมรับในระดับสากลหลักสูตร MBAเลื่อนตัวเลือกด้านล่างและพบว่าหลักสูตร MBA แอฟริกาใต้ที่เหมาะสมกับคุณที่ดีที่สุด!