ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษาเป็นรางวัลทางด้านการเงินที่มอบให้โดยมหาวิทยาลัยหรือองค์กรทางการศึกษาอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนในด้านการเงินให้แก่นักศึกษา ทุนการศึกษาจะมีการมอบให้ตามความต้องการทางการเงิน, ความสามารถทางด้านวิชาการ, ผลงานด้านสาธารณะ, ความสามารถทางด้านกีฬาหรือศิลปะ หรือความสามารถหลากหลายด้านข้างต้นรวมกัน

ทุนการศึกษา Keystone สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

Keystone Academic Solutions มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีมูลค่า 2,000 ดอลลาร์สหรัฐจำนวนสี่ทุน จะมีการมอบทุนการศึกษาให้กับผู้เรียนที่มีพื้นฐานการศึกษาที่ดี และสามารถแสดงให้เห็นถึงแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลงโลกผ่านการศึกษาของตนได้ สร้างบัญชีบนเว็บไซต์ของเรา จากนั้นค้นหาหลักสูตรการศึกษาทั่วโลกและส่งคำถามเกี่ยวกับการศึกษา สมัครรับทุน Keystone Scholarship ก่อนวันที่ 31 พฤษภาคม 2021 ส่งจดหมายตอบรับการเข้าเรียนจากหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีรายชื่อบนเว็บไซต์ของเรา และรับทุนการศึกษาหนึ่งในสี่ทุนของเราเพื่อเป็นทุนในการศึกษาของคุณ

ทุนการศึกษา Keystone สำหรับบัณฑิต

Keystone Academic Solutions มอบทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามูลค่า 4,000 และ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐจำนวนสองทุน จะมีการมอบทุนการศึกษาให้กับผู้เรียนที่มีพื้นฐานการศึกษาที่ดี และสามารถแสดงให้เห็นถึงแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลงโลกผ่านการศึกษาของตนได้ สร้างบัญชีบนเว็บไซต์ของเรา จากนั้นค้นหาหลักสูตรการศึกษาทั่วโลกและส่งคำถามเกี่ยวกับการศึกษา สมัครรับทุน Keystone Scholarship ก่อนวันที่ 31 พฤษภาคม 2021 ส่งจดหมายตอบรับการเข้าเรียนจากหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีรายชื่อบนเว็บไซต์ของเรา และรับทุนการศึกษาหนึ่งในสี่ทุนของเราเพื่อเป็นทุนในการศึกษาของคุณ