แบบทดสอบของผู้เรียน

ผู้เรียนจะทำการทดสอบเพื่อประเมินว่าผู้เรียนจะมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของปริญญาประเภทต่าง ๆ หรือไม่ ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้เรียนและผู้เรียนที่มีความสามารถควรต้องเรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบและข้อกำหนดของแบบทดสอบต่าง ๆ และศึกษาหาความรู้อย่างหนักเพื่อทำแบบทดสอบนั้น เพื่อที่จะได้เข้าเรียนในหลักสูตรและมหาวิทยาลัยที่ตนต้องการ
การสอบ GMAT™️ ได้รับการยอมรับจากหลักสูตรธุรกิจระดับบัณฑิตศึกษากว่า 7,000 หลักสูตรทั่วโลก และให้คุณได้มีโอกาสที่ดีในการแสดงความชำนาญในทักษะที่จำเป็นเพื่อการประสบความสำเร็จ ในทุก ๆ ปี จะมีผู้สมัครสอบ GMAT กว่า 200,000 คนทั้งในระบบออนไลน์หรือในศูนย์สอบ หากต้องการดูวิธีเข้าร่วม และทำให้ใบสมัครเข้าสถาบันอุดมศึกษาทางด้านธุรกิจของคุณโดดเด่นกว่าผู้สมัครทั้งหมด ให้ไปที่เว็บไซต์ของเราด้านล่าง