Ibat College Dublin

สถานที่

ดับลิน

IBAT College Dublin

Address
Wellington Quay Campus,
IBAT College Dublin,
16-19 Wellington Quay

ดับลิน, เคาน์ตี้ดับลิน, ไอร์แลนด์
เว็บไซต์
โทรศัพท์
+353 1 807 5055

ดับลิน

Address
Frederick Street Campus,
IBAT College Dublin,
24-27 Frederick Street North

ดับลิน, เคาน์ตี้ดับลิน, ไอร์แลนด์

แกลเลอรี

โปรแกรม

ถามคำถาม

อื่น ๆ

กรอกแบบฟอร์มนี้ให้ครบถ้วนแล้วทีมรับสมัครของสถาบันอุดมศึกษาจะตอบกลับคุณ